قضاوت باشما”درجواب ګفته های والی لوګر “
تاریخ: August 11th, 2016, 11:05 pm

والی لوگر میگوید که این همه خبرها و اسناد درمورد qalamساحه سبز دروغ است.

جناب والی صاحب به رسانه ها هم اتهام بسته اند که گویا در حمایت از غاصبین و آوازه های بی مورد به پخش و نشر خبرها می پردازند.

فدایی صاحب مردم چشم دارند مکتوبی را که به وزارت شهرسازی ارسال نموده یی در آن بزرگترین دروغ ات اینست که 30 فیصد کار در ساحه تکمیل شده است و مردم گویا خانه های خود را آباد نموده اند.

این مکتوبی را که تو ارسال نموده ای معلومدار است که از صدق دل نوشته یی و بنابر جورامد با غاصبین این کار را انجام داده ای و در ضمن اگر واقعأ انسان صالح هستی همانگونه که افغان ځواک مکتوب ات را نشر کرد توهم به میدان بیرون شو و در محضر عام یکایک اسناد غاصبین و نامهایشان را فاش بساز از پشت هفت در پلاستیکی ات نمیشود که صدا بزنی و بعد خاموش بنشینی.!

و اگر این اسناد دروغ است و رسانه ها به تو اتهام بسته اند پس کمیسیون تخطی از رسانه ها وجود دارد و برو در مقابل آن رسانه شکایت کن تا حقیقت معلوم شود.

اگر تو واقعأ چپاولگر نیستی پس چرا غاصبین را به مردم نشان نمیدهی و اسناد هم اگر در مقابل هریکی داری مردانه وار بسپار که اگر نشر نکردیم باز آن وقت زبان کج ات را باز کن.!

اگر تو واقعأ شرم داری بادیدن این مکتوب خجالت میکشیدی که در آن نوشته ی که به بازماندگان شهدا این نمرات توزیع گردیده است لطف نما برایم بگو که کدام شهید.؟

والی صاحب!

مردم تورا خوب شناخته اند تو همانی یعنی:(گرگ در لباس گوسفند)

ازین بیشتر خود را خجالت نتی و در حق مردم ظلم نکن و در این مورد هر آنچه که کوشش نمایی نتیجه نخواهد داد چون شنیده ای که(زور مردم زور خداست)

اگر حوصله مردم به سر رسید یکروز از لوگر هم مانند میدان وردگ در تکسی فرار خواهی کرد.

لوگر را پارچه پارچه کردی بوی تعصب را فروپاشیدی ازره را به خسرخیلت سپردی و نزدیک است که در مقام ولایت هم پایوازی برایشان بگیری چنانکه در مقام ولایت 13940985_1071731899529556_1622600816_nمیدان وردگ پایواز بودند.

با هرشب ساز وسرود ولایت نمیشود کمی خوده شور بتی حالا وقت کار است نه وقت عیش ونوش که مردم را به کارهای فیسبوکی بازی بتی و خودت به عیش و نوش ات بپردازی.!

اگر واقعأ مبارزه میکنی پس نام گرفته به میدان بیرون شو.!

دل هم نداری که بگوییم مردانه وار اسناد فاش ساخت ویا نام گرفت غیرتت هم معلوم است.

یکبار دیگر یاد آور میشوم هر آنچه اسنادی که در مورد خیانت هایت دریافت میشود پخش مینماییم و اگر توهم اسناد داری بفرما.!

بااحترام

سمیر خموش

یادونه: لیکنه د لیکوال خپل نظر دی افغان ځواک د هیڅ لیکنې سپیناوی او ننګه نه کوي.


.ددی سایټ د ټولو مطالبو حقوق له افغان ځواک سره خوندی دی ©