شاه محمود مياخيل که څه له نيږدې ورسره ډير نه يم ناست ولې په امريکې کې زما د ماما داسې ملګری دی چې هغه به يي تل راته کيسې کولې ، يوازې يو ځلې هغه وخت چې نوموړی د کورنیو چارو وزارت مرستيال وو د څو  دقیقو لنډ ملاقات ورسره شوی وو خو  ځان يي ډير هغه وخت را باندې وپيژاند چې لومړنی کتاب يي ( د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه) لاسته راغی او په لوستلو مې د دفتري خاطراتو ارمان پوره شو  البته يوه خبره باید وکړم ...ادامه ورکړۍ

.ددی سایټ د ټولو مطالبو حقوق له افغان ځواک سره خوندی دی ©